ALTERNATIVE PRIMARY SCHOOL TO:

Jesteśmy kameralną, międzynarodową, dwujęzyczną szkołą podstawową, działającą w oparciu o edukację alternatywną.

Quality Centre Education powstało jako kontynuacja Niedźwiadkowa – miejsca stworzonego na wzór zachodnioeuropejskich placówek oświatowych, aby Dzieci miały zapewnią ciągłość jakościowej edukacji w systemie multikulturowym.

Głęboko wierzymy, że jakościowa nauka jest wstępem do świadomej i pełnej radości dorosłości. Uwzględnia zarówno indywidualizm jednostki oraz umiejętności takie jak: praca zespołowa czy komunikacja interpersonalna.

Jesteśmy szkołą, która kompleksowo przygotowuje Uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English od poziomu A1 YLE Starters aż do C2 Proficiency (poziom międzynarodowej matury, dający możliwość studiowania za granicą, dofinansowania do nauki związanej z dyplomacją i wydziałami zarządzania międzynarodowego). Wszystko jednak odbywa się w poszanowaniu tempa rozwoju danego Ucznia. Wierzymy, że ogólnoświatowa certyfikacja jest ukoronowaniem pracy naszych Podopiecznych i powinna być powodem do radości i dumy ze swoich sukcesów, a nie przykrym obowiązkiem. Dlatego ostateczne decyzje dotyczące egzaminów zewnętrznych zawsze są podejmowane indywidualnie.

Zależy nam na kształtowaniu postaw prospołecznych, jednocześnie uwzględniających indywidualizm jednostki.
Chcemy, aby nasi Absolwenci byli:


Gotowi na zmiany


Otwarci na drugiego człowieka


Kreatywni


Decyzyjni i odpowiedzialni

Naszą misją jest prowadzenie Uczniów w oparciu o wartości, takie jak:

  • Umiłowanie do jakości życia 
  • Bezpieczeństwo
  • Otwartość
Your School (4)

Dążymy do odkrywania talentów i wyjątkowych umiejętności każdego Ucznia – wszyscy je posiadamy, potrzebujemy jedynie mądrego wsparcia w ich odnalezieniu, zachowując przy tym jednocześnie wzgląd na drugiego człowieka i życie w społeczeństwie.
Naszym zdaniem szkoła powinna uczyć: